Om oss

Er lokala samarbetspartner i Skåne

Savbo konsulttjänster är er lokala samarbetspartner i Skåne med ett brett utbud av tjänster inom städ- och fastighetsservice samt även inom takrenovering & takbehandlingar. Vi utför alla tjänster samt installationer med hjälp av erfaren personal med specialistkompetens. Det finns många fina referenser inom olika kundkategorier att kontakta vid behov.

Våra grundvärden är ansvar, ärlighet, engagemang, glädje i minsta detalj. Det bäddar för långsiktighet i affärsrelationen vilket gagnar båda parter.

Peter Sävenborg, VD

Målsättning

Målsättningen är att öka lönsamheten åt fastighetsägare, fastighetsbolag, företag och industrier. Detta skapas genom de tjänster vi erbjuder genom våra samarbetspartners gedigna expertis och långa erfarenhet.

Affärsidé

Vår affärsidé är att jobba med samarbetspartners som verkar för en bättre miljö och rättvisa arbetsförhållanden samt med en långsiktighet i affärer. Därigenom skapas en god lönsamhet för båda parter.