Fastighetsservice

Vi har erfarenheter inom följande områden inom fastighetsservice:

Städning

 • Kontorsstädning
 • Flyttstädning
 • Byggstädning
 • Trappstädning
 • Storstädning
 • Städning i offentlig miljö
 • Privatstädning (RUT)

Fönster

 • Fönsterputs
 • Höghöjdsfönsterputs

Klotter

 • Klottersanering
 • Klotterförebyggande åtgärder

Golv

 • Golvvård (trägolv, stengolv, med mera)

Fasad

 • Fasadtvätt
 • Taktvätt

Mattor

 • Entrémattor
 • Logotype mattor

Utemiljö

 • Beskärning
 • Gräsklippning
 • Skötsel av grönytor

Hygien

 • Förbrukningsartiklar
 • Hygiensystem intimhygien
 • Hygienlösning toaletthygien
 • Hygienlösning för handtvätt
 • Hygienlösningar mot dålig lukt