Förnybar solenergi

Vi kan genom vår partner erbjuda skräddarsydda helhetslösningar med solcellsenergi för industri, fastighetsägare samt fastighetsbolag. Vi har erfarenheter inom:

  • Takmonterade solcellsanläggningar
  • Markmonterade solcellsanläggningar
  • Laddstolpar

Vårt totalansvar innebär att vi driver projektet från ax till limpa. Vi tar totalansvar från projektstart till driftsättning. Inklusive följande steg:

  • Bereder underlag för bygglov samt det statliga solcellsstödet på 20% av investeringen.
  • För och färdig anmälan hos elnätsägaren
  • Montering och anslutning till elnätet
  • Driftsättning och kontroll av systemet
  • Energimätning och statistik för rapportering för elcertifikat
  • Vi lämnar generösa garantier
  • Leveranstider 2-3 veckor beroende projektets storlek